Đây là chương trình do nhà xuất bản Scholastic tài trợ, khuyến khích lớp học tham gia đọc sách. Khi đọc đến cuốn 100, giáo viên thông báo cho Scholastic, và 100 cuốn sách sẽ được họ trao tặng cho những trường/lớp/học trò có nhu cầu.

classroomcare_2014-06

Tuần này, lớp Út đã chạm mốc cuốn 105. Mục tiêu đến tháng 6/2015 là 1000 cuốn.

Hôm mình dự buổi gặp mặt đầu năm, tìm thấy trong hộc bàn Út 6 cuốn truyện tranh. Tối qua, Út khoe đang bắt đầu bộ The Spiderwick Chronicles (5 cuốn The Field Guide; The Seeing Stone; Lucinda’s Secret; The Ironwood Tree; The Wrath of Mulgrath). Út kể vài bạn mỗi ngày mượn sách thư viện cả chục cuốn để tối đọc, sáng mai mang vào trả. Khi trả sách và ghi lại kết quả, cô giáo sẽ có vài cách kiểm tra xem bạn có thật sự đọc không. Ví dụ như cô hỏi tên nhân vật, cốt truyện, bài học, địa danh…

Scholastic hàng tháng đều thông qua trường, gửi brochure sách mới và sản phẩm best seller đến từng học trò. Phụ huynh muốn làm ngơ – không mua sách – không mượn sách cũng khó 🙂

Advertisements