Nhạc sĩ: Nguyễn Trung Can & Lê Hựu Hà

Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm

Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm

Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu

Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh

Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

http://nhacso.net/nghe-nhac/thuong-nhau-ngay-mua.XV1TW0Ba.html