Lớp 4/5 của K. đã chọn bạn Jason làm đại diện lớn. Giờ, Jason nhờ K. làm tranh cổ động bầu Jason vào ban đại diện học sinh của trường.

K quyết định làm một Word Cloud. Mình gợi ý em nên viết xuống một vài phẩm chất của Jason. K viết:

– Vĩ đại / great

– Dũng cảm/ brave

– Thông minh/ intelligent

– Tuyệt vời/ fantastic

Mình đọc xong thì hỏi lại “Mấy cái phẩm chất này, các bạn có nhìn thấy rõ ở Jason không? Jason có dịp bày tỏ không? Cho ví dụ cụ thể xem nào.”

Em suy nghĩ, và viết lại

– Friendly / gần gũi

– Intelligent / thông minh

– Helpful / hay giúp người khác

Duyệt!

Và K vào trang http://www.abcya.com/word_clouds.htm để làm một cái word cloud cho Jason.

Word Cloud là giống như hình sau đây.

xmasCòn anh chị nào thắc mắc hỏi K có tham gia vụ bầu cử này không, thì xin trả lời rằng em “quên” giơ tay để lấy phiếu tự ứng cử!!!

Advertisements