Sáng gặp mặt là bạn báo “Mai tui nghỉ phép.”

– Đi bác sĩ?

– Không.

Nhỏ bạn kia không chịu tha, hỏi tới “Vậy thì nghỉ làm gì? Mai nhiều việc, ráng cho xong đi.” Bạn vẫn im re. Chuyện lạ vì thường là bạn rất huyên thuyên, mặc kệ người nghe có quan tâm hay không.

Mãi lát sau, bạn nói “Hẹn được nhà chiêm tinh ở phía bắc Markham rồi. Bả gọi tối qua, kêu là mai có một cuộc hẹn do khách hủy, nên mình muốn thì gặp.”

Thì ra… chuyện đó. Vài tuần trước, bạn hỏi mình vụ phong thủy. Có cách nào thay đổi không khí trong nhà, thay đổi tánh tình ông chồng, thay đổi vận hạn. Bạn rải muối theo hướng thích hợp và đốt nhang, rồi đọc lời cầu nguyện. Mình không hỏi sau đó có kết quả gì không. Chẳng nghe bạn nói gì. Giờ là cuộc hẹn này.

Nhớ Giáng sinh năm ngoái, mình viết cái thiệp cho bạn, ghi rằng “Mong một năm mới thay đổi và tiếng cười sẽ trở lại, ấm áp trong gia đình.” Năm nay, không biết sẽ viết gì trong thiệp cho bạn.

Advertisements