Tối qua, sau khi countdown đón 2015, Andy nói cả nhà mình sẽ đặt một cái lọ ghi những điều vui và những sự kiện hạnh phúc trong năm mới. đến ngày cuối 2015, khi chờ đón giao thừa 2016, từng người sẽ mở ra đọc và chia sẻ lại những cảm xúc đó. Kevin gợi ý đặt một Cái Lọ Buồn. Mình nói buồn thì ghi vào giấy và flush!

Không biết Andy lấy ý tưởng The Happiness Jar này từ ai. Khi google, mình được biết đây là một ý của Elizabeth Gilbert, tác giả cuốn Eat, Pray, Love. đây là một cách đơn giản để tự nhắc mình mỗi ngày đều mang lại điều tốt lành, dù đó là một ngày thử thách.

Tờ giấy đầu tiên trong lọ là chữ ký của 4 thành viên trong gia đình, cùng chào mừng 2015.

happy jar

Advertisements