Thời đại học, mình mê Tuấn Ngọc, Lệ Thu. Nhỏ T mê Ngọc Lan. Mình không chịu nổi cái giọng rầu rầu nhưng trong trẻo này. Rồi đến một ngày, tình cờ nghe Ngọc Lan hát bài Mùa Thu Trong Mưa và mê. Tất nhiên lòng mến mộ Tuấn Ngọc và Lệ Thu không suy suyễn, nhưng mình bắt đầu chăm chỉ nghe hết những bài cố ca sĩ Ngọc Lan hát, có bài thấm vào tim, có bài phải tắt liền. Bài nào mà đã thấm thì mình không nghe ca sĩ khác hát. Tuyệt đối không.

Sáng nay, trong khi chờ xe buýt, tự nhiên lẩm  nhẩm “chiều mưa không có em…”. Vào văn phòng, tìm lại bài hát xưa. Nghe xong, xỉu.

Tuyển tập The Best of Ngọc Lan và Tuấn Ngọc đúng là The BEST.

http://www.alonhac.net/album/the-best-of-ngoc-lan-tuan-ngoc-tuan-ngoc/Byf.html

Advertisements