Do you have a problem?
Use some creativity
Throw in TNT
Then your problem is solved!
Do you have a problem?

Do you have a problem?
Then your problem is solved!
Throw in TNT
Use some creativity
Do you still have a problem?

By: Kevin Pham

Con trai hôm nay học thơ thể loại gieo ngược. Mình rất thích thú khi đọc bài này vì nó gợi nhớ đến loạt bài trong cuốn Việt Nam Văn Học Sử Yếu của Dương Quảng Hàm. Nhưng tiếc là nãy giờ không tìm ra bài nào để minh họa.

đây là anh chàng đang biểu diễn hôm qua. Sau 3 năm học đàn, có những ngày lười, những ngày hứng khởi với âm nhạc, nhưng em chưa bao giờ hỏi “khi nào má cho tốt nghiệp”. 🙂
kev

Advertisements