Being+Mortal By: Atul Gawande

Đây là một trong những đề tài depressing mà mình không muốn nghĩ tới, nhưng luôn bị cuốn hút và ám ảnh.

Cuốn sách này mình đã cố tình đóng lại, không đọc, rồi lại mở ra, trả hẳn cho thư viện, và lại mượn lại để đọc cho hết.

Đến trang cuối thì nỗi ray rức vẫn còn đó.

Chép lại vài bài bình luận về cuốn sách này.

http://www.nytimes.com/2014/11/09/books/review/atul-gawande-being-mortal-review.html?_r=0

http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/jan/08/better-way-out

Đọc phần mở đầu sách:

http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2014/10/end_of_life_medical_decisions_atul_gawande_book_excerpt_on_no_risky_chances.html

Advertisements