Dành cho trẻ mới học chữ cái tiếng Anh và dành cho ai thích những hình ảnh đẹp 🙂

Chính xác là download cái app này xuống máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Rất nhiều bất ngờ khi tay bạn chạm vào chữ cái. Hình ảnh đẹp, vừa học vừa chơi. App này do một người viết và đã bán trên các app stores.

http://metamorphabet.com/

Metamorphabet Trailer from Vectorpark on Vimeo.

Advertisements