By: Hanya Yanagihara

A-Little-LifeCó khi nào bạn chọn đọc một cuốn truyện vì hình bìa bắt mắt, vì tựa đề lôi cuốn, vì …tình cờ, và hoàn toàn không biết chút gì về cuốn sách đó. Đọc khoảng một, hai chương, bạn bắt đầu lờ mờ đoán ra có cái gì đó về câu chuyện này. Cái “gì đó” mà nếu biết trước thì chắc bạn đã không lật trang đầu tiên. Nhưng giờ, bạn bị cuốn vào câu chuyện, và không thể bỏ giữa chừng. Bạn phải đi cùng họ cho đến trang cuối.

A Little Life là một tiểu thuyết về đồng tính. Về 4 người bạn từ thời đại học, chơi chung với nhau, cùng đến New York lập nghiệp, thành công, và tình bạn thưở ban đầu bắt đầu có những ngã rẽ và phát triển phức tạp hơn, nhưng họ luôn ở bên nhau vì một người cần họ.

Truyện buồn không thể tả.

Vài đoạn mình thích:

“You won’t understand what I mean now, but someday you will: the only trick of friendship, I think, is to find people who are better than you are—not smarter, not cooler, but kinder, and more generous, and more forgiving—and then to appreciate them for what they can teach you, and to try to listen to them when they tell you something about yourself, no matter how bad—or good—it might be, and to trust them, which is the hardest thing of all. But the best, as well.”

“Fairness is for happy people, for people who have been lucky enough to have lived a life defined more by certainties than by ambiguities.
Right and wrong, however, are for—well, not unhappy people, maybe, but scarred people; scared people.”

“Friendship, companionship: it so often defied logic, so often eluded the deserving, so often settled itself on the odd, the bad, the peculiar, the damaged.”

Advertisements