Chiều nay, đi cắt tóc, tiệm Hàn Quốc quen thuộc, và mình được nghe một chương trình giới thiệu về cuộc đời của Elvis Presley và những bài hát làm nên tên tuổi cũng như đánh dấu những bước ngoặc trong cuộc đời của ông.

Tiệm cuối tuần mà vắng tanh. Một cảm giác quen thuộc, cảm động, khi được nghe lại những bài rất cũ, rất quen, rất hay. Mình như được du hành vào một không gian khác, một thế giới khác. Tuyệt vời.

Advertisements