Anh Hai nói rằng nếu mình không cứu nổi cái cây bonsai đang héo mòn trong phòng ăn thì cho anh mang vào lớp. Thầy ra thử thách mỗi bạn/nhóm sẽ chăm sóc một cây bonsai sắp chết và hồi sinh nó. Đây sẽ là đề tài đầu tiên của môn văn chương. Thầy đặt câu hỏi “có gì quý hơn sự sống?”

Mình chắc mẩm cái cây đó khó cứu. Sợ nó ngủm luôn thì con thất vọng, nên dụ nó mang cái cây “le lói sự sống” này vào lớp. Nhưng nó kiên định “Má, không có lừa bịp gì ai ở đây. Mình làm cho mình mà!”. Eo ôi, mang cái cây còn mỗi cái gốc và 2 chiếc lá cuối cùng đó vào lớp thì thật là thử thách.

Chú thích: Đây là cây “chắc chắn sống” 🙂

life

Advertisements