Út giỏi Toán. Đó là mình nghĩ vậy. Từ lớp 1, giảng khái niệm nào em cũng hiểu rất nhanh. Làm bài cũng tích tắc, và chính xác. Em không thích viết cách giải, chỉ viết thẳng câu trả lời. Mình cứ khen con là thông minh.

Lên lớp 4, thầy rèn bắt viết ra cách giải, em viết vòng vo, vì không biết cách trình bày.

Đến khi sáng nay, giải thích về Đại số, phương trình, nước mắt em vòng quanh.

4+x=6

Tại sao phải viết

4-4+x=6-4

x=2

Em bức xúc vì cho rằng, kết quả quá hiển nhiên. Mình giải thích vì đây là điều cơ bản nhất cần nhớ khi giải phương trình. Hiểu cách này thì không có phương trình nào không giải ra. Ba nhắc lại ngày xưa tập đạp xe, phải lấy trớn, phải giữ thăng bằng, mất vài hôm mới chạy ro ro.

Em làm vài bài, có vẻ quen, nhưng vẫn nóng đầu vì phải viết từng bức một.

Lỗi do mình không biết giá trị của “từng bước”. Không dạy con tính kiên nhẫn.

Advertisements