titanium

A. đang tập bài Titanium để đệm đàn cho dàn đồng ca của trường, chuẩn bị cho cuộc thi Kawanis vào tháng 3. Em kể là trong trường có rất nhiều cao thủ dương cầm, nhưng các bạn ấy không thích biễu diễn hoặc nhát, nên mình được chọn.

Advertisements