Cuối tuần, ba má con đi bộ về nhà sau một chầu cánh gà ở KFC. Bụng no, đầu óc lãng đãng, tán chuyện tào lao. Cho đến khi anh Hai hỏi mình “Má có tin vào kiếp sau không?”

– thật ra là không. Kiếp này xong là hết. Má không tin chuyện đầu thai. Dù có nhiều người nói về chuyện này.

Út đang ôm ly coca, người co rúm vì gió lạnh, phán một câu

– Cuộc đời là một giấc mơ. Đến khi chết là khi mình thức dậy.

-Thiệt? Sao con nghĩ vậy?

– Má không nghe bài này à???

lifedreamRow, row, row your boat,

Gently down the stream.

Merrily, merrily, merrily, merrily

Life is but a dream.

 

Advertisements