20160709_102119

Đây là mô hình do Christopher Lewis và nhóm Creative Technologists of Toronto thiết kế. Các tòa nhà bằng giấy. Một thông điệp bí mật được gài vào chip trong hệ ASCII và mỗi tòa nhà nhấp nháy, phát ra tín hiệu theo mật mã Morse.

Anh Hai dựa vào ý tưởng này và đang viết một chương trình nhỏ sử dụng Arduino.

 

Advertisements