Đây là loạt hình xây vòm ở Toronto Maker sáng nay.

Kev sà xuống lắp tiếp mô hình đang trưng bày. Sau một hồi, người hướng dẫn đưa ra một pattern hỏi là “pattern này hình như không thể xếp được”.  Thế là hai anh em ngồi hơn nửa tiếng để mày mò. Và cuối cùng giải ra. Dành hơn 30 phút nữa, người hướng dẫn quyết định gỡ luôn cái mô hình đang trưng bày để lấy vật liệu cho hai đứa làm theo mô hình mới. Chơi Lego cũng có cái lợi hen.

Advertisements