goodbye-facebookMình đùa với bạn trong công ty là hôm nay phải đi vào lý lịch của mình vì mình đóng cửa facebook. Ai cũng ồ lên hỏi tại sao?

Vì mất thời gian

Vì mệt não

Vì hết hứng thú.

Một bạn ghi lên lịch và thách mình là trong vòng 7 ngày, mình sẽ quay lại. Hãy đợi đấy.

 

Advertisements