Sếp có lần chọc là “mỗi lần nghe mày nói chữ PIECE là tao lại cười đau bụng”. Có lẽ vì cái âm mình đọc hay quá  nên nó ra thành chữ PEES. Từ khi sếp thổ lộ, mình né PIECE mà thay bằng UNIT.

Tối qua, xem Hail, Caesar! gặp ngay đoạn ông đạo diễn phim sến xưa (Ralph Fiennes) chỉ anh diễn viên chuyên đóng cao bồi cách nói chuyện với một quý cô trong bối cảnh trưởng giả, anh này chỉ mỗi một câu WOULD THAT IT WERE SO SIMPLE mà ổng chỉ mãi không làm sao nói đúng ý. Cuối cùng, đạo diễn đành thay bằng “IT’S NOT COMPLICATED!”. Bể bụng!

Advertisements